Aktuálně    O mně    Úvod    Kontakt   

Jakobsenova metoda

 
Progresivní svalová relaxace dle Jakobsena

Je velmi účinná a rychlá technika a lze ji využít i během dne při pracovním vytížení, k uvědomování a relaxaci svalového napětí v těle. Cvičí se na židli, cvičení trvá 5 - 7 minut a klade důraz na odstranění svalového napětí vůlí a odpočinku mozkové kůry.
To je velmi výhodné, protože jej můžeme provést kdykoli a tím výrazně ulevit svalům a tělu.
Snažíme se co nejvíce si uvědomit napětí a následné uvolnění té partie těla, se kterou cvičíme.

PSR pomáhá odstranit některé nepříjemné projevy podmíněného reflexu svalového napětí, ke kterému dochází při různých citových hnutích a emočních vypětích /strach, úzkost, tréma, hněv, nepříjemné jednání - před i po něm, zatínání pěstí, zubů, krabacení čela při soustředění apod./. PSR využívá vztahu mezi podrážděním v mozkové kůře a silou základního nebo zbytkového napětí ve svalech, aby zotavila tělo i ducha nebo sloužila jako ochrana před vyčerpáním a jako prostředek na obnovu sil v běžném životě.

 

© MaHaj 2016